English

Clwb ar ôl yr Ysgol

Mae ein clybiau ar ôl yr ysgol yn boblogaidd iawn, ac maent yn darparu ardaloedd gwaith cartref, TGCh ac ardal ymlacio.

Rydym yn sicrhau ein bod yn cynnwys y plant mewn penderfyniadau ac yn gofyn iddynt yn aml beth y byddent yn hoffi ei wneud, a chasglu cymaint o adborth â phosibl. Mae’r plant yn derbyn byrbryd sy’n cynnwys ffefrynnau’r plant, ffa pob ar dost a phitsa cartref.

Cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Wyngarth