English

Cysylltu â Ni

Os hoffech holi unrhyw gwestiynau i ni ynglŷn â’n meithrinfa, neu os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu rhannu, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r ffurflen isod:

Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan Wyngarth

Wyngarth at Ysgol Glanwydden

Ysgol Glanwyddan, Derwen Lane, Penrhyn Bay, Llandudno, Conwy, LL30 3LB

Ffôn: 07748 381 978

Gweld y feithrinfa ar Google Maps

Wyngarth Meithrinfa Menai

Ffordd Gelli Morgan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL

Ffôn: 01248 670 949

Gweld y feithrinfa ar Google Maps

Wyngarth at Tan-y-Marl

3 Tan y Marl Gardens, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9LY

Ffôn: 01492 573 433

Gweld y feithrinfa ar Google Maps

Wyngarth Afterschool & Holiday Club

Ysgol Glanwyddan, Derwen Lane, Penrhyn Bay, Llandudno, Conwy, LL30 3LB

Ffôn: 07748 381 978

Gweld y feithrinfa ar Google Maps