English

Pecyn i Rieni

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho.

Mae tîm meithrinfa Ddydd Wyngarth yn ymroddedig i gefnogi rhieni prysur neu rieni sy’n gweithio. Ar yr un pryd, rydym yn ceisio darparu gofal plant a chyfleoedd dysgu a datblygu o’r radd flaenaf.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn annog partneriaeth agos gyda’r rhieni, a byddwn yn eich gwahodd i weld beth sy’n gwneud ein meithrinfeydd yn arbennig, ond dyma rywfaint o wybodaeth i’ch helpu i benderfynu.

Beth os nad oes gennych Adobe Reader? Gallwch ei lawrlwytho am ddim yma