English

Oriel

Wyngarth Tan y Marl

Amgylchedd ail-gartref ac awyrgylch cyfeillgar, mae ein grŵp chwarae a’r ardal awyr agored yn cynnig llawer o gyfleoedd dysgu a datblygu. Dyma rai lluniau o’r feithrinfa.

Wyngarth Bae Colwyn

Gyda’i ardal awyr agored estynedig, y dosbarth awyr agored, ardal palu a gardd lysiau, ni fu erioed yn fwy o hwyl archwilio ein synhwyrau yn yr ardd synhwyrau! Edrychwch ar rai o’r lluniau o’r feithrinfa.

Wyngarth Menai

Mae Menai yn darparu ysgol goedwig i blant o bob oed ac mae’n cyflenwi meini prawf dysgu y cyfnod sylfaen ar gyfer plant dros dair oed. Edrychwch ar rai o’r lluniau o’r feithrinfa.

Wyngarth Glanwyddan

Ein clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau mae defnydd mawr o’r awyr agored, dyma rai lluniau o’r hwyl yr ydym yn cael hyd at.

Clwb Gwyliau

Dyma rai lluniau o weithgareddau ein clwb gwyliau. Mae croeso i chi weld yr holl hwyl!

Digwyddiadau

Rydym wrth ein boddau yn trefnu teithiau a ffyrdd hwyliog i godi arian. Dyma rai lluniau o’n gweithgareddau noddedig.

Yr awyr agored

Yma yn Wyngarth mae’r awyr agored yn bwysig iawn i ni, gyda’n clwb garddio, ceginau mwd a pharciau antur. Dyma rai lluniau!