English

Glanwyddan

Mae Wyngarth Glanwyddan wedi'i chofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGC) ac mae'n darparu gofal plant o safon uchel i 18 o blant; mae ar agor rhwng 3.00am a 6.00pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae Wyngarth Glanwyddan yn glwb ar ôl yr ysgol sy’n darparu 18 o leoedd ar gyfer plant ysgol rhwng 3 a 11 oed. Maent ar agor rhwng 3 a 6 o’r gloch ac yn darparu dau aelod o staff cymwys. Rydym yn darparu byrbrydau maethol bob dydd i’r plant, yn ogystal â gweithgareddau hwyliog i’r plant hynny sydd eisiau cael eu diddanu ar ol bod yn yr ysgol, neu ardal ymlacio i’r rhai sydd wedi cael diwrnod caled ac sydd eisiau ymlacio ar ein cadeiriau mawr esmwyth a gwylio ein teledu plasma mawr. Mae ein clwb gwaith cartref yn boblogaidd oherwydd mae’n rhoi cyfle i’r plant gwblhau unrhyw waith ysgol sydd ganddynt yr wythnos honno, er mwyn i’r rhieni allu mwynhau eu hamser gyda’r plant ar ôl iddynt fod yn yr ysgol. Mae’r feithrinfa wedi’i lleoli ar dir ysgol Glanwyddan, ac mae’r clwb ar ôl yr ysgol hwn yn ddewis delfrydol i blant sy’n byw yn ardal Glanwyddan.

Perffaith ar gyfer: Clwb ar ôl yr Ysgol a Chlwb Gwyliau


 • Mae’n rhaid dysgu plant sut i feddwl, ac nid beth i’w feddwl.

  - Margaret Mead

 • Teulu yw’r peth pwysicaf yn y byd.

  - Princess Diana

 • Y cyfan y gallwch ei wneud yw ceisio gwireddu eich breuddwydion. Fel arall rydych yn gwastraffu eich amser.

  - David Walliams

 • Mae fy mhlentyn wrth ei fodd gyda staff y clwb ar ôl yr ysgol ac mae’n wych y gall fynd i’r clwb yn ystod y gwyliau hefyd. Mae’r feithrinfa yn hyblyg ac yn ddibynadwy ac mae’n ryddhad mawr i mi wybod bod fy mhlentyn mewn clwb ar ôl yr ysgol diogel.

  - Parent feedback / Adborth Rhieni


Pam dewis Glanwyddan?

 • Mae'r feithrinfa wedi'i lleoli ar dir Ysgol Glanwyddan
 • Defnydd llawn o faes chwarae a chyfleusterau'r ysgol, yn cynnwys clwb gwyliau
 • Cynhelir clybiau amrywiol bob dydd, yn cynnwys clwb coginio, clwb gwaith cartref a chlwb celf.
 • Aelodau o staff cymwys sy'n diweddaru eu hyfforddiant yn rheolaidd.
 • Adroddiadau da gan AGGCC
 • Gellir defnyddio'r maes parcio yn ysgol Cryddan.