English

Clwb Gwyliau

Rydym yn darparu gwasanaeth y tu allan i oriau ysgol, sy’n ystyriol o deuluoedd ac sy’n cynnig gwerth am arian. Rydym yn gwneud defnydd llawn o’r gerddi sydd gennym ac yn trefnu tripiau wythnosol.

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu clwb gwyliau y mae’r plant yn dymuno ei fynychu, rydym yn cynnwys y plant yn llawn yn y gwaith o lunio’r amserlen ac maent yn cymryd rhan yn y broses werthuso ar ddiwedd pob tymor.

Cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Wyngarth