English

Tempest photography Postiwyd gan: Rachel Tustin Dyddiad ar ôl: 25 Tachwedd 2016

Hoffem ddiolch yn enfawr i Gill o Tempest Photography am gymryd yr amser i ymweld â’n meithrinfeydd a chymryd y cyfryw hyfryd lluniau o’r plant.
Mae’r lluniau wedi cael eu cyflwyno ac maent yn barod i’w casglu. rydym yn gobeithio y byddwch yn eu hoffi.

Bydd Tempest yn ymweld â’r meithrinfeydd eto ym mis Hydref 2017