English

Gwobr prentisiaeth Postiwyd gan: Rachel Tustin Dyddiad ar ôl: 09 Ionawr 2017

Rydym yn falch iawn Hannah Bland yn aelod o’n tîm sydd wedi cael ei enwebu ar gyfer y gwobrau Prentisiaeth CCLD. Hannah bob amser wedi bod yn weithiwr caled, a dreuliodd ei habsenoldeb mamolaeth yn dal i ymweld collage i astudio i’w galluogi i gyflawni ei Lefel 3 mewn gofal plant. rydym yn dymuno pob lwc gyda’r wobr a’r hyn sy’n digwydd erioed, mae Hannah yn enillydd yn ein llygaid hi.

Cynhelir y seremoni wobrwyo prentisiaeth yn cael ei gynnal yn Llandrillo collage ar ddydd Mawrth 7 Chwefror am 6.30pm. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ar y noson a byddwn yn gallu eich diweddaru mewn achos o law