English

Wythnos coch Postiwyd gan: Rachel Tustin Dyddiad ar ôl: 09 Ionawr 2017

Ar W/C 13 Chwefror yn ogystal â dathlu flwyddyn newydd Tsieineaidd byddwn hefyd yn cynnal ein wythnos coch blynyddol.

Rydym yn gofyn os gall plant ddod i’r feithrinfa wedi gwisgo mewn dillad coch neu dewch degan / gwrthrych coch i feithrinfa gyda nhw.

Byddwn yn archwilio bwydydd lliw coch , yn mwynhau celf a chrefft gyda phaent coch , toes chwarae a sialc .

Byddwn hefyd yn mwynhau helfa drysor coch o gwmpas y feithrinfa , lle bydd angen i’r plant eu dilyn cliwiau i ddod o hyd i’r gwahanol wrthrychau coch frith yn ac o amgylch yr adeilad y feithrinfa .

Am fwy o wybodaeth gweler gweithiwr allweddol i chi plentyn