English

Diwrnod y llyfr Postiwyd gan: Rachel Tustin Dyddiad ar ôl: 07 Chwefror 2017

Cynhelir diwrnod llyfr y byd hwn flwyddyn ar dydd Iau, Mawrth 2il, yma ar Wyngarth byddwn yn cynnal o Alice in wonderland gwisgid wallgof ar thema te parti.

Bydd y staff yn gwisgo fel cymeriadau llyfr ac rydym yn gofyn bod rhieni yn dod a’u plant i’r feithrinfa ennill ddu dillad a Top Gwyn y gellir ei gael ar.

Bydd y bore yn dechrau gyda hanes o Alice in Wonderland a’r plant a bydd staff yn cymryd rhan mewn pob math o hwyl gweithgareddau megis polo cerdyn gemau ar y lawnt a llawer o grefftau mad hatter. Ef dydd ychwanegu â te parti am 3.00 pm, gyda llawer o ddanteithion blasus.

Peidiwch â bod yn hwyr!!!