English

Bwyd bendigedig

Mae pob meithrinfa yn darparu bwydlen iach a maethlon, gyda phwyslais ar goginio cartref a defnyddio cynnyrch lleol a thymhorol gan ein cydweithfeydd bwyd.

Mae’r bwydlenni yn cael eu harddangos ar yr hysbysfyrddau neu yn y cynteddau. Mae gan bob meithrinfa gogydd profiadol iawn sy’n gallu darparu ar gyfer unrhyw angen dietegol ychwanegol ar gais. Rydym yn sicrhau bod pob un o’n cogyddion yn mynychu cynllun bwyta’n iach tiny tums.

Amser brecwast rydym yn cynnig dewisiadau yn cynnwys uwd, tost, crumpets neu rawnfwyd.

Amser cinio rydym yn gweini pryd o fwyd cartref ac yna pwdin, ac ymhlith yr enghreifftiau o’r prydau amser cinio mae, cinio cyw iâr, caserol selsig, pastai bysgod. Mae’r pwdinau yn cynnwys sgons cartref gyda jam a hufen, a ffrwythau ffres.

Mae dŵr ar gael drwy’r dydd i’r plant iau a gall y plant hŷn helpu eu hunain i ddŵr drwy’r dydd.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn darparu byrbryd bychan yn y prynhawn er mwyn cynnal y plant tan amser te pan fyddant adref. Rydym yn darparu ffyn bara, ffa pob ar dost a llawer mwy.

Cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Wyngarth