English

Yr Ystafell cyn ysgol

Mae pob un o’n meithrinfeydd yn dilyn meini prawf dysgu y cyfnod sylfaen. Mae’r plant rhwng 3 a 7 oed.

Mae ein hystafelloedd cyn ysgol yn cynnig cyfleoedd amrywiol i ddilyn y cwricwlwm drwy ardaloedd sydd wedi’u cynllunio a’u strwythuro’n dda. Mae’r ystafelloedd yn cynnig amrywiaeth eang o ardaloedd yn cynnwys TGCh, ardaloedd creu marciau ac ysgrifennu, yn ogystal ag ardaloedd chwarae a chwarae rôl.

Mae’r plant yn ymgysylltu mewn gweithgareddau hunangymorth a hunanofal dyddiol yn cynnwys brwsio dannedd, helpwr heddiw a hunan-gofrestru i’w paratoi ar gyfer yr ysgol.

Cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Wyngarth