English

Ystafell y Plant Bach

Mae ein hystafelloedd ar gyfer plant bach wedi’u haddasu ar gyfer cymeriadau a meddyliau cymdeithasol a chwilfrydig eich plant 14-24 mis oed.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith bod ein meithrinfeydd yn fach a chlud, er mwyn i’ch plentyn allu cymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp a chael cyfnod chwarae un i un gydag un o’n ymarferwyr crefftus a phrofiadol iawn, sy’n darparu cwricwlwm amrywiol, llawn hwyl.

Fel cwmni, rydym yn ymroddedig i ddatblygiad a chynnydd unigol eich plentyn. Er mwyn cefnogi hyn bob mis, rydym yn dilyn ein calendr misol o ddigwyddiadau, sy’n cynnwys ymweliadau sydd wedi’u cynllunio’n ofalus i feysydd addysgol o ddiddordeb.

Cylchlythyr

Cael y newyddion diweddaraf gan Wyngarth